Programmaoverzicht

PR7 Onderwijs & educatie

Doelstelling

7.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkelachterstanden zijn verminderd

Wat willen we bereiken?

De gemeente Wageningen investeert in voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Daarbij gaat de gemeente verder dan de wettelijke taken. Zo gaat het niet alleen om de aanpak van de taalachterstanden maar ook om de tijdige aanpak van andere ontwikkelingsachterstanden. Daarnaast heeft Wageningen financieel ruimte geboden om meer kinderen in het programma op te nemen. In 2015 is de gemeente Wageningen samen met betrokken partners en ouders gestart met doorontwikkeling van VVE. Dit moet uiteindelijk resulteren in de visie “Kind Centraal, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat en een doorgaande leerlijn wordt geboden voor kinderen van 9 mnd-13 jaar.

In 2017 willen we bereiken dat:

 • Het VVE-programma wordt aangeboden aan kinderen met taal- en/of ontwikkelings- achterstanden.

 • De visie Kind Centraal verder is uitgewerkt zodat in 2018 de VVE op andere wijze wordt aangeboden.

 • De taalachterstand bij 'neveninstromers' in het basisonderwijs wordt opgeheven.

 • Aan alle basisscholen is schoolbegeleiding aangeboden.

Dit doel betreft een wettelijk taak. De verbreding van de gemeente Wageningen door ook in te zetten op ontwikkelingsachterstanden en de ruimte voor meer kinderen, is bovenwettelijk. Ook het aanbieden van schoolbegeleiding is bovenwettelijk.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Het financieren en subsidiëren van VVE-programma's (63 plekken)aan welzijnsinstellingen en kinderdagverblijven

  • Ontwikkelen visie kind centraal 0 -13 jr.

  • Afstemming tussen jeugdhulp en onderwijs

 • Activiteit

  • Subsidiëren van twee schakelklassen

 • Activiteit

  • Subsidiëren schoolbegeleiding