Programmaoverzicht

PR1 Bereikbaarheid

Doelstelling

1.4 De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is verbeterd

Wat willen we bereiken?

De gemeente voldoet aan de eisen voor de kwaliteit van verhardingen en de inrichting van wegen, paden en andere verhardingen. We werken aan de verkeersveiligheid voor het langzaam verkeer. Daarnaast krijgen inwoners voorlichting en onderwijs (basisscholen) over verkeersveiligheid.

Zorg voor de verkeersveiligheid op de gemeentelijke wegen is een wettelijke taak van de gemeente. Daar zijn verschillende manieren voor en die zijn afhankelijk van de keuze van de gemeente.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Inwoners zijn voorgelicht en onderwezen over verkeersveiligheid

  • Activiteit

    • Aanbieden educatieproject 4-12 jarigen, 1624 jarigen, 65-plussers en buitenlandse studenten