Programmaoverzicht

PR4 Milieu

Doelstelling

4.5 Waterlopen in Wageningen zijn natuurvriendelijk, veerkrachtig en gezond

Wat willen we bereiken?

De gemeente wil een logische waterstructuur aanleggen, gebaseerd op de Wageningse Waterlus, om ervoor te zorgen dat waterlopen weer gezond zijn. Daarnaast gaat er schoon weer water door de stad stromen en kunnen inwoners dit beleven. Eens in de drie jaar baggeren en het uitvoeren van het beheers- en onderhoudsplan (BOB) maken dit schone water mogelijk. Daarnaast herstellen we waterlopen.

Deze activiteiten zijn geen wettelijke taken.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Herstellen waterloop stadsgracht

    • Verbreden waterloop Haagsteeg

  • Activiteit

    • Uitvoeren Beheers- en Onderhouds Plan (BOP) voor elke waterloop

    • Vanaf 2016 baggeren in een cyclus van 3 jaar